کتاب آب غنی شده, کتاب آب غنی, آب غنی شده, آب هیدروژنه, استیک آلکالاین, کتاب آب, منیزیم, آب یونیزه, HYDROGEN RICH WATER ,GUIDEBOOK, آب الکترولیز, الکترولیز آب, کتاب راهنما, هیدروژن, آب هیدروژنه, آب غنی از هیدروژن, استیک غنی کننده, استیک آب غنی, استیک معدنی,آب یونیزه قلیایی, آب اسیدی, Hydrogen Rich Water, Alkaline Stick, Smart life, guidebook
Hydrogen Rich Water Guidebook
May 2, 2019
Molecular hydrogen, antioxidant, hydrogen medicineهیدروژن درمانی, استیک آلکالاین, آب غنی شده, هیدروژن مولکولی, آب هیدروژنه, آب غنی از هیدروژن, کتاب برای دانلود, پزشکی مدرن, آنتی اکسیدان, آنتی اکسیدانت, گاز هیدروژن, اکسیژن, ضد التهابی, دی اکسید کربن, اسمارت لایف, آب قلیایی, آب آلکالاین, استیک آنتی اکسیدانت پلاس, استیک بادی بالانس
Molecular hydrogen brings a revolution in medicine (free download book)
June 12, 2019
Show all

Doctors, Scientists and Nutritionists on Kangen water

Kangen water, آب غنی شده, آب یونیزه, آب قلیایی, آب آلکالاین, Alkaline, آب آنتی اکسیدانت, آب شش ضلعی, هگزاگونال, آب هوشمند, آب هیدروژنه, آب مغناطیسی, آب الکترولیز, آب کانگن, Kangen, آب شفابخش

عکس: نظر پزشکان ، محققان و متخصصان تغذیه در زمینه آب شفابخش

Doctors, Scientists and Nutritionists on Kangen water

 

Dr. Robert Young

Cellular Nutritionist, MS, D.Sc., Ph.D., N.D

“The pH level (the acid-alkaline measurement) of our internal fluids affects every cell in our bodies.
Extended acid imbalances of any kind are not well tolerated by the body. Indeed, the entire
metabolic process depends on a balanced internal alkaline environment. A chronically over-acidic pH
corrodes body tissue, slowly eating into the 60,000 miles of veins and arteries like acid eating into
marble.

 

Dr. Ray Kurzweil

Award-winning Scientist, Inventor

“There are more benefits to “alkaline water” than simply the alkalinity or pH. The most important
feature of Kangen water produced by a water alkalizer is its oxidation reduction potential (ORP).
Water with a high negative ORP is of particular value in its ability to neutralize oxygen free radicals.
ORP can also be directly tested using an ORP sensor and meter. We have conducted these
experiments as well. We found that water coming directly from the tap had an ORP of +290mV,
while the water coming out of the water alkalinizer had a negative ORP. The more negative the ORP
of a substance (that is, the higher its negative ORP), the more likely it is to engage in chemical
reactions that donate electrons. These electrons are immediately available to engage in reactions
that neutralize positively charged free radicals. This is the key benefit of water produced by a water alkalinizer that is not
available by simply drinking water that has had some bicarb or other compounds dissolved in it to make it alkaline.”

 

Dr. Hiromi Shinya

leading endocrinologist, clinical professor of surgery, head of the endoscopic center
at Beth Israel Medical Center, Vice-chairman of the Japanese Medical Association in the United States
“It is widely recognized in the medical profession that a healthy and clean colon is one of the most
important precursors to good health and that the great majority of body ailments and diseases
originate in an acidic and dirty colon. Water is essential for your health.”

 

Dr. Horst Filtzer, Vascular Surgeon

“When I first drank Kangen water I experienced something I had never had before, I liked it, I liked it
very much. … As I investigated the product, as I investigated the concept of Kangen water as I
investigated the concept of alkalization of the body cells, I became more and more convinced that this
is a product that is of absolute value to all mankind. That it is a product that should be used in all
households if at all possible, because it clearly is superior to any form of water than I ever
encountered.”

 

Dr. Corinne Allen

international researcher and practitioner in natural health and nutrition
“Brain inflammation can occur from many causes including: head injuries, premature birth,
lack of oxygen and various infections. The resulting inflammation can provide dysfunction in
the body’s ability to detoxify harmful substances. They can also exhibit mitochondria that
have low energy output and high free-radical generation. Often those with brain challenges
like Autism and Aspergers, drink almost no water each day, only accentuating the problems in
brain functioning. In Autistics and others where brain inflammation is high, toxins can more
easily cross the blood brain flooding the brain with free radicals.

 

Dr. Peggy Parker

Naturopathic Physician, Biological Medicine

“Months of testing and research have led me to the discovery that drinking Kangen water is the
most effective tool I have found to quickly, easily, and economically reduce cellular oxidation and
achieve a more alkaline pH in the body.”

More than 3 years of testing and research have led me to the discovery that drinking
alkaline Kangen water is the most effective tool for quickly, easily and economically
changing the rate of oxidation on cells that I have ever encountered.”

 

Dr. Susan Lark

Clinical Nutritionist

“Drinking four to six glasses of alkaline Kangen water a day will help to neutralize over acidity and over
time will help to restore your buffering ability.

 

Dr. Otto Warburg

Chemist, Nobel Prize Winner

“All normal cells have an absolute requirement for oxygen, but cancer cells can live without
oxygen – a rule without exception.” “Cancerous tissues are acidic, whereas healthy tissues are
alkaline.

 

Dr Hidemitsu Hayashi

Cardiovascular Surgeon, Director of the Water Institute of Japan

“Devices to produce reduced water were introduced into our clinic in May 1985. Based on the clinical
experiences obtained in the past 15 years, it can be said that introduction of naturally reduced water
(using H-01 Active Hydrogen Generator) or Kangen water for drinking and cooking purpose
for in-patients should be the very prerequisite in our daily medical practices. It is because any dietary
recipe cannot be a scientific one if property of water taken by the patients is not taken into
consideration.” “The Ministry of Health and Welfare in Japan announced in 1965 that the intake of
reduced water is effective for restoration of intestinal flora metabolism.”

 

Dr. William Howard Hay

Surgeon, Developer of Hay Diet

“All disease is caused by auto-toxification (self-poisoning) due to acid accumulation in the
body.”

 

Dr. Sherry

Rogers, M.D., Immunologist, Environmental Medicine

“Alkaline water rids the body of acid waste. After carefully evaluating the results of my advice to
hundreds of individuals, I’m convinced that toxicity in the form of acidic waste is the primary cause of
degenerative disease.”

 

click here to download book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *