حضور شرکت دیبا تجارت خاورمیانه در بزرگترین رویداد بهداشتی آرایشی جهان

به گزارش خبرگزاری ایرنا، در یک کنفرانس مطبوعاتی به بحث در مورد حضور اولین شرکت ایرانی در نمایشگاه Cosmoprof در بولونیا ایتالیا، پرداخته شد. آقای آرش منتظر صاحب گفت: cosmoprof قدیمی ترین و معتبرترین نمایشگاه در کل جهان است که شرکت دیبا تجارت به عنوان اولین شرکت ایرانی بعد از 50 سال درآن حضور داشته است. در این نمایشگاه به طور معمول بیش از 250 هزار بازدید کننده، 3000 غرفه دار و 1000 خبرنگار جهت پوشش خبری، حضور دارد. عضو اتاق بازرگانی خود را از ایران-ایتالیا ادامه داد: هر شرکتی که می خواهد در این نمایشگاه حضور پیدا کند باید تمام نیازهای استاندارد اروپا را داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که این محصولات به واجد شرایط می باشد. ما به عنوان اولین شرکت ایرانی در 50 سال اخیر در این نمایشگاه حضور پیدا کردیم در حالی که کشورهای همسایه از جمله پاکستان، امارات و ترکیه غرفه اختصاصی دارند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، در یک کنفرانس مطبوعاتی به بحث در مورد حضور شرکت دیبا تجارت خاورمیانه در بزرگترین رویداد بهداشتی آرایشی جهان نمایشگاه Cosmoprof در بولونیا ایتالیا، پرداخته شد.