حضور شرکت دیبا تجارت در نمایشگاه دبی

شرکت دیبا تجارت در نمایشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی دبی، بزرگترین نمایشگاه تجاری برای محصولات زیبایی، مو، عطر و سلامتی در خاورمیانه، حضور یافت، که این نمایشگاه در بین 5 نمایشگاه اول دنیا می باشد. نمایشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی دبی، رویدادی بین المللی است که برای بازدید کنندگان تجاری تسهیلاتی را برای ملاقات با بیش از ۱۳۰۰ شرکت به صورت رو در رو در طی سه روز فراهم می کند. بعد از گذشت 22 سال، این نمایشگاه در صنایع زیبایی، مو، عطر و سلامتی برای منطقه وسیع خاورمیانه، نقشی اساسی را در توسعه و رشد این صنعت ایفا کرده است.
غرفه شرکت دیبا تجارت در نمایشگاه
سالن : 8
غرفه: G10

BeautyWorld

حضور شرکت دیبا تجارت در نمایشگاه دبی لوازم آرایشی و بهداشتی، بزرگترین نمایشگاه تجاری برای محصولات زیبایی، مو، عطر و سلامتی در خاورمیانه