اخذ سیب سلامت و پروانه بهداشت برای محصول استیک آلکالاین

اجرای برنامه تحول سلامت از اقدامات شاخص دولت و مورد تقدیر رهبریست. در همین راستا شرکت دیبا تجارت خاورمیانه از سال ۱۳۹۳ اقدام به اخذ نشان سیب سلامت برای محصولات خود نمود. پس از بازدیدهای مکرر مسئولین و نشست با مدیران و نمایندگان وزارت محترم بهداشت استیک آلکالاین در رده محصولات مرتبط با مواد غذایی قرار گرفت و با رعایت معیارهای اعطای نشان سیب سلامت بهداشت، از جمله دارا بودن مواد موثره طبیعی مفید برای ارتقاء سلامت مصرف کنندگان، موفق به اخذ سیب سلامت گردید. نشان ايمنی و سلامت، نشانی است که مطابق این آیین نامه از سوی سازمان غذا و دارو به فرآورده اعطاء می گردد و نگاره آن سیب سبز رنگی است که نماد سلامت بوده و عبارت ایمنی و سلامت در کنار آن نوشته شده است و دارندگان نشان می توانند نگاره آن را روی برچسب فرآورده تولیدی خود درج نمایند.

برخی از معیارهای اعطاء نشان عبارتند از:

  • نداشتن مواد افزودنی شیمیایی سنتتیک
  • به حداقل رساندن میزان کالری فرآورده از طریق کاهش مصرف کربوهیدرات های ساده و چربی ها
  • به حداقل رساندن ترکیبات و عوامل خطرساز از قبیل اسیدهای چرب ترانس و اشباع و…
  • به حداقل رساندن میزان نمک مصرفی
  • استفاده از مواد افزودنی و مواد اولیه طبیعی
  • تولید بهداشتی و صنعتی فرآورده های سنتی
  • عاری بودن فرآورده از سموم قارچی، باقی مانده سموم دفع آفات نباتی و داروهای دامپزشکی، عوامل آلودگی بیولوژیک، هورمون ها و عوامل آلرژن
  • دارا بودن مواد موثره طبیعی که در ارتقاء سلامت مصرف کننده نقش مفیدی دارند