خواص آب غنی شده با هیدروژن, کوفتگی عضلات, آب غنی شده, آب غنی از هیدروژن, آب هیدروژنه, استیک آلکالاین, بادی بالانس, اسمارت لایف, استیک آنتی اکسیدانت, استیک پلاس, آنتی اکسیدانت پلاس, آب قلیایی ورزشکاران, قایقرانان, اسید لاکتیک, لاکتات دهیدروژناز,

خواص آب غنی شده با هیدروژن بر کوفتگی عضلات در ورزشکاران مرد قایقران توسط کارشناسان و اساتید دانشگاه رازی در همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی بررسی و تایید گردید.

کوفتگی عضلانی تأخیري معمولا بعداز فعالیت­هاي عضلانی متوسط، شدید و طولانی مدت و نیز تمریناتی که بیشتر شامل انقباضات برونگرا است ایجاد می­شود.

ازجمله علائم کوفتگی عضلانی تأخیري می­توان به سفتی عضله، تورم و التهاب، کاهش دامنۀ حرکتی مفاصل، کاهش قدرت عضلانی، آسیب­هاي میکروسکوپی عضله، افزایش غلظت آنزیم­هاي کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در سرم و پلاسما و نیز افزایش واکنش­هاي التهابی اشاره نمود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مکمل خوراکی آب غنی از هیدروژن بر شاخص کوفتگی عضلانی لاکتات دهیدروژناز در قایقرانان مرد می­باشد.

در یک مطالعه نیمه تجربی 20 مرد قایقران رده سنی جوانان امید به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (10نفر) و گروه آزمایش (10نفر) قرار گرفتند.

در گروه آزمایش آزمودنی­ها روزانه 500 میلی لیتر مکمل را در دو نوبت و هربار 250 میلی لیتر مصرف کردند. این روند 6 هفته ادامه پیدا کرد و در پایان هفته ششم با یک پروتکل تمرینی کوفتگی عضلانی تاخیری را در آزمودنی­ها ( هم گروه کنترل و هم گروه آزمایش) ایجاد شد.

در کل چهار نوبت خونگیری انجام شد :
  • پیش از ایجاد کوفتگی اول
  • پس از ایجاد کوفتگی اول بدون مکمل
  • پیش از ایجاد کوفتگی دوم
  • پس از ایجاد کوفتگی دوم.
    نتایج نشان داد مصرف مکمل آب غنی از هیدروژن میزان لاکتات دهیدروژناز در گروه تجربی نسبت به پیش آزمون مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.

این در حالی است که تغییرات چندانی در گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشده بود.

 

خواص آب غنی شده با هیدروژن بر کوفتگی عضلات در ورزشکاران مرد

تحقیقات خواص آب غنی شده با هیدروژن نشان داده است در حالت طبیعی، آنزیم لاکتات دهیدروژناز در داخل غشاي سلول محصور است، ولی ممکن است به دلیل پارگی غشاي سلول، القاي سنتز آنزیم­ها، افزایش تکثیر سلولی و افزایش روند تخریب سلولی میزان رهایش آن در خون افزایش پیدا کند. از طرفی، کراتینکیناز و لاکتاتدهیدروژناز شاخص­هاي بیوشیمیایی تخریب سلول­هاي عضلانی هستند. افزایش تولید این آنزیم­ها از طریق تنش شدید عضلانی ناشی از انقباض، به خصوص فعالیت برونگرا به وجود میآید که به آسیب منجر می­شود. مقدار این آنزیم­ها تحت شرایط مختلف مانند مدت، شدت و نوع تمرین تغییر می­یابد.

در این پزوهش میزان LDH قبل از هر نوع پروتکل تمرینی و مصرف مکمل با استفاده از خونگیری و رنگ سنجی آنزیم اندازه­گیری شد. سپس به هر دو گروه تجربی و گروه کنترل پروتکل تمرینی داده شد و بعد از 48 ساعت خونگیری تکرار شد. نتایج نشان داد که در هر دو گروه میزان LDH افزایش یافته بود.

 

نتیجه گیری

این نتایج حاکی از ایجاد کوفتگی می­باشد. در مرحله بعد به گروه تجربی استیک منیزمی آلکالاین داده شد و از نمونه­ های تجربی خواستیم به مدت 6 هفته با گذاشتن این میله در آب آشامیدنی مکمل آب غنی از هیدروژن را به دست آوردند و هر هفته سه روز به میزان 250 میلی لیتر قبل از انجام تمرینات قایقرانی و 250 میلی لیتر بعد از انجام تمرینات قایقرانی که جمعا 500 میلی لیتر می­شود، از این مکمل خوراکی مصرف کنند. در هفته ششم و دو روز قبل از انجام پروتکل از هر دو گروه تجربی و کنترل نمونه گیری خون انجام شد.

در اخر هفته ششم پروتکل ایجاد کوفتگی برای هر دو گروه تکرار شد. نتایج آخرین نمونه گیری نشان داد که کوفتگی عضلانی تاخیری در هر دو گروه رخ داده است ولی میزان لاکتات دهیدروژناز در گروه تجربی نسبت به پیش آزمون مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود. این در حالی است که تغییرات چندانی در گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشده بود.

 

پیشنهادات

مصرف آب غنی از هیدروژن تولید شده از طریق استیک آلکالاین فعالیت آنتی اکسیدانی بدن را افزایش داد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده­ها بنظر می­رسد مکمل خوراکی آب غنی از هیدروژن توانسته به طور معناداری بر لاکتات دهیدروژناز تاثیر بگذارد و میزان آن را نسبت به گروه کنترل کاهش دهد.

در نهایت می­توان گفت هیدروژن رسانی به این شیوه این مزیت را دارد که استیک منیزیم قابل حمل بوده و اثبات شده که شیوه ای آسان و ایمن برای مصرف روزانه آب غنی از هیدروژن است. این نتایج با پژوهش ناکائو و همکاران (2010) که نشان دادند آب غنی از هیدروژن بر میزان لاکتات دهیدروژناز تاثیر می­گذارد و سبب کاهش آن می­شود همسویی داشت.

از آنجا که با تحقیق و جستجوهای فراوان پژوهشی در ایران که درمورد خواص آب غنی از هیدروژن به عنوان یک آنتی اکسیدان مؤثر و کم هزینه و تاثیر آن بر آنزیم­های مختلف اکسایشی و کوفتگی یافت نشد. به پژوهشگران پیشنهاد می­شود که تاثیر این محصول بر دیگر انزیم­های اکسایشی و کوفتگی ارزیابی و خلاء های موجود در این زمینه را برطرف گردد.

مطالعه خواص آب غنی شده با هیدروژن برقایقرانان مرد توسط خانم فاطمه یاری دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، انجام و به عنوان پایان نامه ارائه گردیده است. همچنین این مطالعه در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی منتشر گردیده است.

برای خواندن متن اصلی مقاله می توانید اینجا را مطالعه کنید

در این مطالعه از محصول استیک آلکالاین تولید شده توسط شرکت دیباتجارت خاورمیانه استفاده شده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول منحصر به فرد اینجا کلیک کنید.