تایید مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران در کنفرانس هانوفر

 

 

مزایای مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران از مهمترين دغدغه هاي تيم علمي اسمارت لایف بوده است.

بر همين اساس مطالعات باليني در زمينه مزایای مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران براي اولين بار در کنفرانس بين المللي هانوفر آلمان ارائه گرديد.

اين کنفراس از معتبرترين کنفرانسهاي علمي جهان محسوب مي گردد.

با توجه به اينکه در جهان مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران براي اولين بار در کوتاه مدت ارزيابي شده، اين مطالعه از ارزش بسيار بالايي برخوردار است.

بر همين اساس در تاريخ 25 خرداد 1397 (مطابق با 15 ژوئن 2018) مطالعات مربوطه در کنفرانس هانوفر به صورت حضوري پذيرفته گرديد.

پس از ارائه، مطالعات به بحث و بررسي جنبه هاي مختلف موضوع پرداخته شد و در نهايت پس از اعلام راي داوران موفق به اخذ تاييديه اين کنفرانس گرديد.

 

درباره کنفرانس هانوفر:

با توجه به اهميت موضوع توسعه و ترويج صحيح علوم و مهندسي و ضرورت تبادل نظر منظم صاحب نظران اين حوزه، پس از برگزاري موفق دوره اول کنفرانس،

شوراي سياست گذاري کنفرانس دوره دوم اين رويداد علمي را برگزار نمود.

اين کنفرانس با هدف ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارايه‎ دستاوردهاي پژوهشي و علمي انديشمندان، پژوهشگران و دست‌ اندرکاران در حوزه هاي

مختلف علوم و تکنولوژي در شهر هانوفر آلمان برگزار گرديد.

در اين کنفرانس در کنار ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و فناوري در زمينه‌هاي مختلف علوم، مهندسي و تکنولوژي، نشست‌ هاي هم‌افزايي و

هم‌انديشي به‌منظور بحث و تبادل نظر بين اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران و متخصصان در ارتباط با پروژه‌هاي تحقيقاتي جديد

و چشم‌اندازهاي آن‌ها و همچنين کارگاه‌هاي آموزشي تخصصي برگزار شد.

 

اهداف کنفرانس:

• آشنايي با مفاهيم نظري و عملياتي در حوزه هاي تخصصي مهندسي، علوم و تکنولوژي
• آشنايي با استراتژي هاي نوين در حوزه هاي تخصصي مهندسي، علوم و تکنولوژي
• بحث و بررسي آخرين دستاوردهاي علمي در ارتباط با فناوري هاي نوين
• مطرح شدن جديدترين دستاوردها و چالش‌هاي مهندسي، علوم و تکنولوژي در عرصه نظر و عمل
• پيوند نظر صاحب نظران و انديشمندان با مسائل و مشکلات عرصه‌هاي مهندسي، علوم و تکنولوژي
• ايجاد فضاي بحث و گفتمان بين‌رشته‌اي در بين محققان رشته‌هاي مختلف علاقه مند به حوزه هاي کنفرانس

 

خلاصه مقاله:

مطالعات گذشته نشان داده که مصرف آنتي اکسيدانها در فعاليتهاي ورزشي موجب کاهش سطح اسيد لاکتيک در اوج تمرينات مي گردد.

با توجه به اينکه اغلب آنتي اکسيدان‌ها، دهنده هيدروژن هستند مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران مي تواند

باعث بالا رفتن ظرفيت آنتي اکسيداني بدن شده و اثرات مطلوبي بر بدن ورزشکاران داشته باشد.

مطالعات مشابهي در زمينه اثر نوشيدن آب غني از هيدروژن (HRW) بر کارايي ورزشکاران انجام شده است.

در مطالعه حاضر براي توليد هيدروژن از استيک افزاينده هيدروژن استفاده شد.

9 ورزشکار مرد به صورت يک سو کور در حين تمرينات مقاومتي آب شهري نوشيدند و در چهار مرحله:

قبل از تمرين، دقيقا بعد از تمرين، يکساعت پس از تمرين و 24 ساعت پس از تمرين از خون آنها نمونه گيري انجام شد.

اين آزمايش بعد از 10 روز استراحت، با نوشيدن HRW تکرار شد و نتايج مولفه‌هاي لاکتات دي هيدروژناز (LDH)،

کراتين کيناز (CPK) و اسيد لاکتيک (LAC) با نتايج آب شهري مورد بررسي قرار گرفت.

مصرف آب غني از هيدروژن بر LAC دقيقا بعد از تمرين به ميزان %39/19 کاهش يافت و تغيير معناداري داشت.

همچين LDH يک ساعت پس از تمرين به ميزان%2/40 کاهش يافت که سطح معناداري نسبت به آب شهري داشت.

ولي ميزان تغييرات CPK در هيچکدام از مراحل آزمايش کاهش معني داري نداشت.

 

نتيجه مطالعه باليني مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران در تمرينات مقاومتي

نتايج نشان مي دهد که مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران اثر مطلوبي بر کاهش لاکتات و خستگي ناشي از تمرينات مقاومتي دارد

و مي تواند موجب بهبود عملکرد ورزشي در ورزشکاران حرفه اي گردد.

در اين مطالعه براي تهيه نمونه‌هاي آب غني از هيدروژن از فيلتر قابل حمل “استيک افزاينده هيدروژن، کلسيم و منيزيم” با پروانه بهداشتي ساخت به شماره

22/1035-3 توليد و ثبت اختراع شده توسط شرکت ديبا تجارت خاورميانه استفاده گرديد.

مطالعه حاضر نوشيدن تنها يک وعده آب غني از هيدروژن را مورد بررسي قرار داده و احتمالا مصرف طولاني مدت آن اثرات سلامتبخش بيشتري براي ورزشکاران نيز

خواهد داشت.

هر چند مطالعه حاضر در جامعه آماري محدود مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از مطالعات جامعتر مي تواند اطلاعات کامل و دقيق‌تري ارائه نمود.

استيک افزاينده هيدروژن آبي ايده آل براي نوشيدن ورزشکاران توليد نموده و مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران اثرات سلامتبخش براي ورزشکاران دارد.

لذا مصرف آن به تمامي افراد توصيه مي گردد.

اين مطالعات در دانشگاه تربيت بدني واحد دامغان توسط جناب آقاي ابراهيم صابري کارشناس ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي

ورزشي جهت اخذ دفاع از پايان نامه و زير نظر کميته اخلاقي دانشگاه صورت پذيرفت.

 

تایید مزایای مصرف استیک آلکالاین توسط ورزشکاران در کنفرانس هانوفر Hanover