فایل های اسمارت لایف از قبیل: فیلم ,کاتالوک و بوروشور استیک آلکالاین, آب غنی شده, آب قلیایی, آب هیدروژنه, آب هیدروژن دار, افزاینده هیدروژن و …